Vermogensrendementsheffing ontwijken?

Heeft u vermogen in box 3 dan betaalt u jaarlijks inkomstenbelasting over de waarde van uw bezittingen verminderd met eventuele schulden. Om te ontsnappen aan deze vermogensrendementsheffing, kunt u overwegen te investeren in een vakantiewoning in het buitenland. Over uw buitenlandse woning betaalt u namelijk geen belasting in Nederland.

Het forfaitaire rendement per 1 januari 2017
In box 3 wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Dit is eigenlijk een verkapte vermogensbelasting. Uw netto vermogen wordt namelijk geacht inkomen op te leveren en wordt om die reden in de belastingheffing betrokken. Hierbij wordt niet gekeken naar het daadwerkelijk rendement dat uw vermogen oplevert. Uw rendement wordt gebaseerd op de gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen (vermogensmix) in combinatie met een in het verleden in de markt gerealiseerd rendement op deze componenten. Tevens wordt het vermogen verdeeld over drie schijven. De gedachte hierachter is dat u meer voordeel heeft over uw vermogen als het vermogen groter is. Daarom wordt bij iedere volgende vermogensschijf een hoger percentage gebruikt om het (fictieve) voordeel te berekenen. Vervolgens worden deze (forfaitair bepaalde) inkomsten belast tegen 30%.
 
Schijf Box 3-vermogen Heffingsvrij vermogen Rendement
1e schijf: € 0 – € 100.000 -/- € 25.000 2,87%
2e schijf: € 100.000 – € 1.000.000 4,60%
3e schijf: € 1.000.000 of meer 5,39%
Voorbeeld:
U bent alleenstaand en heeft een spaarsaldo van € 1.500.000. Daarnaast heeft u een vakantiewoning in Nederland zonder financiering. De WOZ-waarde bedraagt € 500.000. De berekening van de belastingheffing gaat als volgt:
 
Rendementsgrondslag € 2.000.000
Heffingsvrij vermogen € 25 000 -/-
Grondslag box 3 € 1.975.000
 
1e schijf: € 75.000 x 2,87% € 2.153
2e schijf: € 900.000 x 4,60% € 41.402
3e schijf: € 1.000.000 x 5,39% € 53.900 +
 
Forfaitair rendement € 97.455
 
Belastingheffing (30% x € 97.455) € 29.236
 
Verplaatsing heffing naar een ander land
Wilt u ontsnappen aan deze jaarlijkse vermogensrendementsheffing, dan is een kijkje over de grens zeker de moeite waard. U kunt bijvoorbeeld overwegen te investeren in een vakantiewoning in het buitenland. In grensoverschrijdende situaties is de belastingheffing over onroerend goed namelijk altijd toegewezen aan het land waar het is gelegen. Wel dient u de woning op te nemen in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. In dezelfde aangifte vraagt u dan voorkoming van dubbele belasting.
 
Voorbeeld:
U bent alleenstaand en heeft een spaarsaldo van € 1.500.000. Daarnaast heeft u een vakantiewoning in het buitenland zonder financiering. De waarde in het economisch verkeer bedraagt € 500.000. De berekening van de Nederlandse belastingheffing gaat als volgt:
 
Rendementsgrondslag € 2.000.000
Heffingsvrij vermogen € 25 000 -/-
Grondslag box 3 € 1.975.000
 
1e schijf: € 75.000 x 2,87% € 2.153
2e schijf: € 900.000 x 4,60% € 41.402
3e schijf: € 1.000.000 x 5,39% € 53.900 +
Forfaitair rendement € 97.455
 
Belastingheffing (30% x € 97.455) € 29.236
Vrijstelling (500.000/1.975.000)*29.236 € 7.402 -/-
Belastingheffing € 21.834
 
Over de buitenlandse vakantiewoning betaalt u uiteindelijk belasting in het land waar de woning staat. Door optimaal gebruik te maken van het gunstig fiscaal klimaat van het desbetreffende land, kunt u aardig wat belasting besparen. Wilt u een vakantiewoning louter voor eigen gebruik, dan zijn Frankrijk en Duitsland mooie opties. In deze landen is het eigen gebruik namelijk geheel onbelast. Schaft u de woning aan als pure investering dan is België interessant, aangezien de huurinkomsten (bijna) onbelast zijn. Zoekt u het wat exotischer dan kunt u uw vakantiewoning op Curaçao onbelast aanhouden door deze te structureren via een voor Nederland fiscaal transparante stichting.
 
Bron: ESJ Accountants & Belastingadviseurs